Ubezpieczenia online


„Przezorny, zawsze ubezpieczony”. To powiedzenie staje się jeszcze bardziej aktualne w dzisiejszych czasach, kiedy probując nadążyć za pędzącym światem, staramy dopasować się do rzeczywistości dnia codziennego. Szybki sposób życia, wymusza na nas konieczność szybkiego podejmowania decyzji. Są jednak dziedziny życia, kiedy pośpiech nie jest dobrym doradcą. Z pewnością do takich należy wybór ubezpieczenia. Wybór dobrego ubezpieczenia, wymaga analizy oferty co najmniej kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Warto poświecić chwilę, by przeanalizować tę ofertę lub można skorzystać z agencji ubezpieczeniowej, które na bieżąco śledzą ofertę wielu firm ubezpieczeniowych, dlatego pomogą wybrać najbardziej korzystne ubezpieczenie.

Najczęściej wykorzystywane ubezpieczenia:

  • Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym – chronią przed dochodzeniem roszczeń osób trzecich z tytułu wyrządzonej szkody w zakresie mienia lub osobie. Takie ubezpieczenie, to także pokrycie kosztów ochrony prawnej np. opłacenie obrońcy, biegłego, rzeczoznawcy.
  • Ubezpieczenia majątkowe – ich adresatami są właściciele oraz użytkownicy domów jednorodzinnych, mieszkań i lokali w budowie. Ubezpieczenie majątkowe, to konkurencyjna składka oraz objęcie swym zakresem, szerokiej grupy zdarzeń losowych, jak np. pożar, huragan, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch, powódź, zalanie. W zakresie ubezpieczenia majątkowego, można ubezpieczyć także stałe i ruchome elementy mieszkania, domu w zakresie szkód powstałych w skutek kradzieży z włamaniem, rozboju oraz dewastacji.
  • Ubezpieczenia podróżne - zaletą tego ubezpieczenia jest nieduży koszt, wykupienia polisy, oraz dogodny czas i miejsce jej wykupienia. Bez wątpienia polisa jest gwarantem dodatkowego bezpieczeństwa i spokojnej podróży. Ubezpieczenia podróżne obejmują swym zakresem koszty wcześniejszego powrotu, utratę lub uszkodzenie bagażu, pokrycie poniesionych kosztów medycznych, następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub śmierci ubezpieczonego, odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego w podróży zagranicznej.
  • Ubezpieczenie na życie zabezpieczy Ciebie oraz Twoich bliskich przed wypadkami, które niesie ze sobą życie, m.in. śmierć, częściowe lub całkowite inwalidztwo. Masz do dyspozycji wysoką sumę ubezpieczenia, przy nieobciążajacej portfela składce, która wynosi już od 10 zł mmiesięcznie. Ubezpiecznie na życie jest ochroną od wielu zdarzeń, nie jest wymagany kwestionariusz medyczny, a rezygnacja jest możliwa w każdej chwili. Od wypłaconych świadczeń nie jest potrącany podatek dochodowy ani podatek od spadku.
  • Ubezpieczenie samochodowe, ubezpieczenie auta to coroczna bolączka właścicieli samochodów. Z nami znajdziesz tanie ubezpieczenie komunikacyjne, do porównania wiele ofert, gdzie najpopularniejsze ubezpiecznia samochodowe w atrakcyjnych pakietach, najniższa cena wg badań przeprowadzonych przez Gazetę Wyborczą, Newsweek, Super Express i Pentor, możliwość płacenia składki ratach miesięcznych.